Boże Ciało - fotorelacja

Uroczystość Bożego Ciała oraz związana z tym dniem procesja Eucharystyczna wokół Rynku przyciągnęła do Bazyliki wielu mieszkańców naszego miasta. Wspólnie oddaliśmy cześć Bogu za Eucharystyczną obecność Jezusa wśród nas. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą koncelebrowali proboszczowie nowosądeckich parafii naszego dekanatu pod przewodnictwem Prepozyta Bazyliki ks. dr. Jerzego Jurkiewicza.

 

Po Mszy Świętej odbyła się procesja do czterech ołtarzy ustawionych wokół Rynku. W tym roku przeżywanym z woli Ojca Świętego jako Rok Miłosierdzia ołtarze zdobiły napisy nawiązujące do idei miłosierdzia:

 

I ołtarz przygotowany przez parafię pw. Ducha Św. - Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej

 

II ołtarz przygotowany przez Cech Rzemiosł Różnych - Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego

 

III ołtarz przygotowany przez parafię pw. św. Kazimierza - Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei

 

IV ołtarz przygotowany przez Kongregację Kupiecką - Miłosierdzie Boże, darzące  nas życiem nieśmiertelnym

  • foto: Janina Polakiewicz

    foto: Janina Polakiewicz

  • foto: Krzysztof Witowski

    foto: Krzysztof Witowski