Nowy kapłan z naszej wspólnoty

W sobotę 28 maja 2016 r w bazylice katedralnej w Tarnowie nasz rodak - Antoni Król przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Andrzeja Jeża.

 

Przywitaliśmy go uroczyście w tym dniu popołudniu przy kaplicy w Falkowej. Tam neoprezbiter celebrował nabożeństwo majowe połączone z procesją Eucharystyczna z racji Bożego Ciała.

 

Swoją prymicyjną Mszę Świętą ks. Antoni celebrował w kościele parafialnym - bazylice św. Małgorzaty.

 

Foto: Janina Polakiewicz

  • Przywitanie ks. Antoniego w Falkowej

    Przywitanie ks. Antoniego w Falkowej

  • Msza Święta prymicyjna w bazylice

    Msza Święta prymicyjna w bazylice