Wyjazd Klubu Seniora i Akcji Katolickiej

21 czerwca Klub Seniora i Akcja Katolicka naszej parafii z opiekunem ks. proboszczem Jerzym Jurkiewiczem udała się w pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, gdzie uczestniczyli w Mszy św., zobaczyli ruchomą szopkę i Muzeum misyjne. Następnie udali się do Dębicy, do Domu Generalnego i Macierzystego Sióstr Służebniczek Dębickich, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez Matkę Generalną i wspólnotę Sióstr. Na koniec odwiedzili Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Salę Misyjną i modlili się w Kaplicy seminaryjnej.