• Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu
    umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na „ Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) na rzecz Beneficjenta w ramach realizacji projektu – Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty”