Zapytanie ofertowe II

 

Zapytanie ofertowe na „ Wykonanie prac projektowo-budowlanych realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu – Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty - II”