• Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu
    umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa

Zapytanie ofertowe III

 

Zapytanie ofertowe na „ Wykonanie prac projektowo-budowlanych realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu – Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty - III”