• Jarmark świetej Małgorzaty

  Już w najbliższą niedziele zapraszamy do udziału w Jarmarku św. Małgorzaty. Szczegóły na plakacie.  

 • Modlitwa za ofiary egzekucji podczas II wojny światowej

 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosiliśmy do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prosiliśmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce, przez Niego pobłogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.

 • Rozpoczął się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Stefani Łąckiej

 • Odpust ku czci Przemienienie Pańskiego w obiektywie

  Poniżej prezentujemy fotorelację z odpustu w wykonania pani Janiny Polakiewicz. Dziękujemy za poświęcony czas i piękne zdjęcia. 

 • Zakończył  się Wielki Odpust ku czci przemienienia Pańskiego.

  Ostatni dzień zgromadził w sposób szczególny wspólnoty trzeźwościowe oraz osoby żyjące w pojedynkę. Podczas Mszy świętej o godz. 9 zgromadzili się rolnicy, Karpacki Związek Pszczelarzy i pracownicy służb agronomicznych. Popołudniowa Eucharystia zgromadziła wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Uroczystej sumie przewodniczył i kazania w ciągu dni głosił bp. Paweł Gonczaruk, biskup diecezji Charkowsko-Zaporowskiej. W homilii przypomniał o tym że: „Wiara to żywy dialog z Bogiem. To rozmyślanie co podoba się Bogu i wykonywanie tego w codzienności”. Mówił że o wierze nie stanowią jakieś formalności ale nasza codzienność.

  Po Mszach świętych świadectwo przemiany swojego życia dawali przedstawiciele wspólnoty Cenacolo.

 • Matka prowadzi do Syna. Siódmy dzień Wielkiego Odpustu.

  W kolejnym dniu Odpustu przychodziliśmy na Święte Wzgórze Przemienienia aby uświadomić sobie, że tak jak kiedyś swoich uczniów - tak i nas Pan Jezus uczyni uczestnikami swojej chwały Przemienienia".

  Przewodnikami w tej naszej wędrówce wiary są św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi oraz Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Niech ich przykład i wstawiennictwo wspierają w nas w nieustannym odkrywaniu Chrystusa, którego jak poucza kard. Wyszyński - aby Go poznać "musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna!"

  W sobotę na Mszy świętej gromadzili się w sposób szczególny Czciciele Matki Bożej Przedziwnej, pielgrzymi Ziemi Krynickiej, Doliny Popradu i Ziemi Sądeckiej, pielgrzymi z Limanowej i Beskidu Wyspowego.  Na Mszy świętej o godz. 16 wierni przejęli szkaplerz święty, o 18 modlili się czciciele O. Pio.

   

 • Centralna uroczystość ku czci Przemienienia Pańskiego

  W liturgiczne wspomnienie Przemienienia Pańskiego, zgromadziliśmy się przed cudownym Obliczem Jezusa "wsławionym od wieków w sądeckiej farze". W tym dniu w sposób szczególny towarzyszyło nam hasło, które stało się programem życia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: "Soli Deo - Jedynemu Bogu". Poprzez Jego gorliwą wiarę i bezkompromisową postawę jesteśmy wezwani, byśmy każdego dnia odkrywali i cenili sobie wartość Ewangelii, sakramentów oraz wspólnoty Kościoła do której z racji chrztu przynależymy.

  W czasie Mszy świętej, wspominaliśmy wydarzenia z 6 sierpnia 1971 roku, kiedy to kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież św. Jan Paweł II, jako metropolita krakowski, dokonał intronizacji Obrazu Przemienienia Pańskiego do ołtarza głównego oraz sprawował Eucharystię na Placu Kolegiackim. Niech Jego orędownictwo umacnia nas, abyśmy przez swoje słowa i uczynki stawali się świadkiem Chrystusa czerpiąc siłę z tego miejsca, gdzie od ponad dwóch stuleci obecna jest cudowna ikona Przemienionego Zbawiciela. Uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.

 • Modlitwa o powołania i za powołanych. Piaty dzień Wielkiego Odpustu

  W piątym dniu Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego pouczeni słowami Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego: "Naszą mocą jest modlitwa (...), gdy się modlimy, możemy być spokojni", wpatrując się w wizerunek Chrystusa Przemienionego dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. W modlitwie w sposób szczególny polecający tych, którzy są dla nas głosicielami i szafarzami Bożej miłości i miłosierdzia. Prosiliśmy też o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele, tak w życiu kapłańskim jak i zakonnym. Na Mszach świętych gromadzili się w sposób szczególny księża rodacy, rodziny kapłanów oraz Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryjna Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Uroczystej sumie przewodniczył ks. Bp. Jan Piotrowski – biskup Kielecki. Jubileusz 55-lecia życia zakonnego i 50-lecia posługi w Nowym Sączu przeżywała Siostra Aurelia ze Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Dzień zakończył się Uwielbieniem Chrystusa Eucharystycznego prowadzonego przez "Chwalców Pana”.

 • Modlitwa za chorych. Czwarty dzień Wielkiego Odpustu

  W kolejnym dniu Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego czyniliśmy refleksję nad tajemnicą krzyża, cierpienia i choroby w naszym życiu. Modliliśmy się za wszystkich dźwigających krzyż choroby, bólu i samotności, aby swoje cierpienia łączyli ze Zbawicielem i dzięki Jego pomocy oraz życzliwych ludzi doświadczali dobra i miłości. Wszak - jak nauczał kard. Stefan Wyszyński "swoją wiarą i nadzieją możemy pomagać innym, którzy są wokół nas". Osobom chorym i w podeszłym wieku udzielony został sakrament namaszczenia. To w tym sakramencie Chrystus uzdrawia nasze dusze i ciała oraz umacnia w mężnym dźwiganiu krzyża i słabości.