ARKA - Poradnia specjalistyczna

"ARKA - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie - Oddział w Nowym Sączu" ARKA mieści się przy pl. Kolegiackim 1, w budynku plebanii na parterze.


Pracujący w ARCE specjaliści (42 osoby) przyjmują chętnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 19.00 Szczegółowy plan poniżej. Najlepiej jest przychodzić po pomoc do tej osoby, która jest specjalistą w danej dziedzinie (psychologia, pedagogika, prawo itp.). Oczywiście w sytuacjach kryzysowych każdy zostanie przyjęty i ewentualnie umówiony z odpowiednim specjalistą. Korzystanie z porad, pomocy i wsparcia jest bezpłatne; wszyscy pracujący w Poradni czynią to społecznie, poświęcając swój wolny czas. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali i pomagają w organizowaniu Poradni, Urzędowi Miasta oraz sponsorom za wsparcie finansowe.
Ufam, że pomoc niesiona w naszej Poradni ARKA będzie rzeczywiście dla wielu ratunkiem na miarę życia uratowanego na Arce Noego...

Prezes Oddziału ARKA w Nowym Sączu - ks. Kazimierz Dudzik

A R K A

PORADNIA SPECJALISTYCZNA I TELEFON ZAUFANIA

ODDZIAŁ TERENOWY W NOWYM SĄCZU

Plac Kolegiacki 1 (plebania Bazyliki św. Małgorzaty)

Czynna w dni robocze, w godz. 17.00 – 19.00

tel. (18) 547-49-70

arka_nowysacz@poczta.fm

 

SPECJALISTA ZAKRES I FORMY POMOCY

DZIEŃ

PSYCHOLOG

uzależnienia i współuzależnienia

III PIĄTEK

wsparcie, konsultacje i poradnictwo psychologiczne obejmujące problemy i kryzysy osobiste, małżeńskie, rodzinne i wychowawcze,

KAŻDY PONIEDZIAŁEK

PEDAGOG

wsparcie, konsultacje i poradnictwo pedagogiczne obejmujące trudności wychowawcze w domu i szkole

KAŻDY

WTOREK

PRAWNIK

konsultacje i poradnictwo w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, karnego i rodzinnego

KAŻDA

ŚRODA

DORADCA RODZINNY

konsultacje i porady obejmujące problemy osobiste w relacji małżeńskiej i rodzinnej

metody naturalnej regulacji poczęć, problemy opieki długoterminowej

I CZWARTEK

II CZWARTEK

MEDIATOR

mediacje małżeńskie i rodzinne

III CZWARTEK

Specjalista ds. sekt

problemy osobiste, rodzinne i społeczne w kontekście przynależności do sekt religijnych

IV CZWARTEK

LEKARZ psychiatra konsultacje w zakresie zdrowia psychicznego: nerwice, depresje, psychozy I PIĄTEK

LEKARZ

ginekolog i pediatra

konsultacje ogólne w zakresie problematyki zdrowotnej oraz z dziedziny ginekologii i pediatrii, metody naturalnej regulacji poczęć II PIĄTEK
KAPŁAN problemy natury religijnej i duchowej, uzależnienia IV i V PIĄTEK

W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

PRAWNIK
Kapłan

Kościelne Prawo małżeńskie, sprawy załatwiane bezpośrednio przez Sędziego Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

KAŻDY PONIEDZIAŁEK

godz. 9.00-13.00

Przyjmuje w Poradni Rodzinnej ul. Ducha Św. 2

kontakt mailowy bogdanwegrzyn@o2.pl

Konto ARKI: Łącki Bank Spółdzielczy - 11 8805 0009 0019 5272 2008 0001

Wszystkie porady i konsultacje udzielane są nieodpłatnie!