I Komunia Święta

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoją obronę, tajemnic Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św. Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych i.in.

Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym podczas katechezy w szkołach podstawowych na terenie naszej parafii w klasie II i III.

Dzieci przystępują do Komunii Św. w klasie III.

 

I Komunia Święta w naszej parafii:

I niedziela maja, godz. 12.00 (Szkoła Podstawowa nr 18; odpowiedzialny: ks. Rafał Główczyk)

III niedziela maja, godz. 12.00 (Szkoła Podstawowa nr 3; odpowiedzialny: ks. Rafał Ciecieręga)

III niedziela maja godz. 14.00 (Katolicka Szkoła Podstawowa; odpowiedzialny: ks. Marcin Kurmaniak)

 

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka (jeżeli dziecko było chrzczone poza Bazyliką św. Małgorzaty);
  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I spowiedzi i Komunii św. (jeżeli dziecko przygotowywało się do komunii poza naszą parafią; w tym też przypadku potrzebna jest zgoda ks. Proboszcza).