Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu,

wyśw. 1992 r., w parafii od 2014 r.

tel. 18 4485846

   

WIKARIUSZE

 

 

Ks. mgr lic. Marcin Mastalski

Senior wspólnoty kapłańskiej

wyśw. 2009 r., w parafii od 2015 r.

tel. 18 4485839

 

 

Ks. mgr lic. Kazimierz Dudzik

wyśw. 2002 r., w parafii od 2015 r.

tel. 18 4485834

 

Ks. mgr Łukasz Bochenek

wyśw. 2009 r., w parafii od 2015 r.

tel. 18 4485835

 

Ks. mgr Rafał Główczyk

wyśw. 2005 r., w parafii od 2017 r.

tel. 18 4485837

 

Ks. mgr Rafał Ciecieręga

wyśw. 2003 r., w parafii od 2019 r.

tel. 18 4485838

 

Ks. mgr Paweł Urbaś

wyśw. 2013 r., w parafii od 2019 r.

tel. 18 4485833

 

Ks. mgr Wacław Paterak

wyśw. 1994 r., w parafii od 2019 r.

tel. 18 4485836

 

Ks. mgr Piotr Mączka

wyśw. 2004 r., w parafii od 2019 r.

tel. 18 4485841

 

PENITENCJARZ

 

 

 

 

 
   
   

POMOC DUSZPASTERSKA

 

 

Ks. mgr Tadeusz Machniewicz

wyśw. 1995 r., w parafii od 2016 r.

tel. 18 4485842

 

   

REZYDENT

 

Ks. Andrzej Piotrowski

Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, wyśw. 1962 r., w parafii od 1989 r.

 

 

 
   

Wydawnictwo Promyczek Dobra

 

Ks. mgr Andrzej Mulka, (dyrektor wydawnictwa)

wyśw. 1986r., w parafii od 1991 r.

 
   

Szkoły Katolickie

 

Ks. dr Paweł Kochaniewicz, (dyrektor Zespołu Szkół Katolickich)

wyśw. 1993r., w parafii od 2002 r.