Pieśni

Pieśń na odsłonięcie (zasłonięcie) obrazu

Obraz Twój, Panie, słynie hen, w dal

Od stron nizinnych do górskich hal

Wszyscy do Ciebie tutaj spieszymy

O przemienienie Ciebie prosimy

 

Panie wysłuchaj próśb ludu Twego

Otwórz nam zdroje łask serca Swego

Odwróć nieszczęścia, przemień niedole

Pociesz, poratuj, na łez padole.

 

Niech Oblicze Twe

Niech Oblicze Twe, Panie mój

Zajaśnieje nad ludem Twym

Niech przenika nas Jego blask

 

Ukaż mi, Panie swą twarz

Daj mi usłyszeć Twój głos,

bo słodki jest Twój głos

i twarz pełna wdzięku.

Ukaż mi, Panie swą twarz.

 

Najsłodszy Jezu

1. Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie, Dziś prosim Ciebie, usłysz to błaganie.

Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

 

2. Umocnij słabych, smutnym daj wesele, Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.

Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

 

3. Niech w naszych domach mieszka święta zgoda, Niech je omija, każda zła przygoda.

Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

 

4. Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze Chroń od zarazy dobytek i zboże.

Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

 

5. Błogosław Panie naszej pracy znoje, By chleb codzienny miały dzieci Twoje. Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

 

6. Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim By nie leżała w złym nałogu swoim. Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.

 

7. Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie Zjednaj nam, prosim, grzechów odpuszczenie.

Ref.: Cudowny Boże przez Twe przemienienie, Strapienia nasze obróć w pocieszenie.