Św. Małgorzata - patronka parafii

  • Obraz św. Małgorzaty (ołtarz w kaplicy bocznej)

    Obraz św. Małgorzaty (ołtarz w kaplicy bocznej)

Patronką naszej parafii jest św. Małgorzata Antiocheńska, dziewica i męczennica.

 

Żyła na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej.

 

Była córką kapłana pogańskiego, ale nawróciła się na chrześcijaństwo. Stało się to za sprawą opiekunki, która zajmowała się św. Małgorzatą po śmierci jej matki. W czasie trwających za panowania cesarza Dioklecjana prześladowań była torturowana i poniosła męczeńską śmierć przez ścięcie między 303 a 305 rokiem. Gdy proponowano jej małżeństwo z rzymskim namiestnikiem odmówiła, opowiadając się za Chrystusem i podkreślając, że jej serce do Niego należy.