Małżeństwo

Informujemy, że Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii Św. Małgorzaty wznawia spotkania w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Pierwsze spotkanie dla narzeczonych odbędzie się 5 i 26 czerwca o godzinie 17.00. W  okresie wakacyjnym - 10 i 24 lipca oraz 14 i 28 sierpnia, również o godzinie 17.00.   Terminy kolejnych wizyt ustalane są na pierwszym spotkaniu.
 Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: nsporadnia@gmail.com  
Rejestracja na każdy termin kończy się dzień wcześniej o godzinie 15.00.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność Państwa zgłoszenia. Potwierdzenie zostanie odesłane mailem. W przypadku dużej liczby chętnych rejestracja zostanie zakończona wcześniej, a informację o braku wolnych miejsc podamy na stronie parafii. 
Prosimy, by korzystający z poradni przestrzegali obowiązujących zasad higieny, mając na uwadze dobro własne i pozostałych osób.

 


Pierwsze spotkania dla narzeczonych w kancelarii parafialnej(nie później niż 3 miesiące przed ślubem) odbywają się po umówieniu telefonicznym
(dzwonić w czwartek w godzinach pracy kancelarii 785 629 619).

 

Na pierwszą rozmową przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:
1. Dowód tożsamości.
2. Ostatnie Świadectwo szkolne z wpisem oceny z religii.
3. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński)
4. Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej, niż  przed trzema miesiącami (w wypadku, gdy ktoś
był ochrzczony  poza parafią św. Małgorzaty).
5. Zgodę proboszcza parafii jednego z narzeczonych
(jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii św. Małgorzaty)
6. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w przypadku ślubu konkordatowego; ważne 6 miesięcy)

 

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE w naszej parafii organizowane są na początku Wielkiego Postu. Rozpoczyna się w poniedziałek po Środzie Popielcowej.

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SALI PRZEMIENIENIA – UL. DUCHA ŚW. 2 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: https://www.bazylika.org.pl/kurs-przedmalzenski.html 

 

 

Pozostałe parafie sądeckie również organizują kursy przedmałżeńskie – bliższe informacje na stronach, bądź w kancelariach tychże parafii.

Istnieje możliwość przeżycia kursu w formie 3-dniowych rekolekcji w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym w Gródku nad Dunajcem. Szczegóły na stronie „Arki”.

 

Z podobną ofertą wychodzi również Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

 

Bliższe przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Do Katolickiej Poradni Rodzinnej należy się zgłosić co najmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (po wizycie w kancelarii).

Dyżury Poradni Rodzinnej dla narzeczonych:

! ! ! PORADNIA RODZINNA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA ! ! !

 
I spotkanie
 
marzec - sierpień -  każdy piątek miesiąca godzina 17.00
 
wrzesień - luty - drugi i czwarty  piątek miesiąca godzina 17.00
 
 
W Wielki Piątek i piątek po uroczystości Bożego Ciała  - poradnia nieczynna.
 
Jeśli w piątek przypada 2 lutego,1 maja, 15 sierpnia, 31 grudnia  - również nie ma spotkań w poradni. 
 
Kolejne spotkania są ustalane według wolnych terminów na poniedziałki i środy.
 
Spotkania dla małżonków uzgadniane są indywidualnie pod numerem 606 655 171

 

Dzień skupienia dla narzeczonych zawsze w II niedzielę miesiąca o godz. 10.30 w Sali Przemienienia Pańskiego ul. Świętego Ducha 2 I piętro (nie trzeba wcześniej dzwonić ani zapisywać się, ale przyjść 15 minut wcześniej, ilość miejsc nieograniczona). W ramach dnia skupienia jest sprawowana Msza Święta, dlatego aby w niej w pełni uczestniczyć należy przyjść po Spowiedzi Świętej. (W kaplicy nie ma możliwości wyspowiadania się).

 

! ! ! DNI SKUPIENIA OD CZERWCA ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG NORMALNEGO PORZĄDKU ! ! !

 

Informujemy że na terenie Nowego Sącza znajdują się inne Katolickie Poradnie Rodzinne przy Parafiach:

- Matki Bożej Niepokalanej (Biały Klasztor)

- Św. Heleny / Nowy Sącz-Chełmiec

- Najświętszego Serca Jezusowego (Kościół kolejowy)

- Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej (Wielogłowy)

Informacja o dyżurach w wyżej wymienionych poradniach znajduje się na tablicy ogłoszeń przy naszej poradni.

 

Narzeczeni wyjeżdżający za granicę proszeni są o skontaktowanie się z poradnią przed wyjazdem w celu ustalenia dogodnych terminów obowiązkowych spotkań w poradni. (kom. 606 655 171)

Serdecznie zapraszamy !