Regulamin działania

REGULAMIN  DZIAŁANIA

KAPITUŁY  KOLEGIACKIEJ

W  NOWYM  SĄCZU

 

Wprowadzenie

Regulamin niniejszy stanowi rozwinięcie postanowień Statutu Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu po myśli Art. XV § 1.

Art. I

§ 1. Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu obchodzi uroczyście wielkie rocznice swo­jej erekcji i reerekcji, tj. Każde 25-lecia, 50-lecie, 100-lecie itd.

§ 2. Sposób obchodów powyższych rocznic ustalają Kanonicy na swoim zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu.

§ 3. W każdą rocznicę reerekcji Kapituły (8 grudnia) jeden z Kanoników Gremialnych lub Honorowych, wyznaczony odpowiednio wcześniej przez Prepozyta, aplikuje Mszę święta w intencji Biskupa Diecezjalnego, a jeden w intencji Kapituły Kolegiackiej.

Art. II

§ 1. Wszyscy Kanonicy Gremialni sprawują Liturgię w kościele własnym Kapituły w następujące dni:

            a) w dniu Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego, tj. 6 sierpnia;

              b)  w dniu wizytacji kanonicznej.

Sposób sprawowania Liturgii, łącznie z Liturgią Godzin, ustala Prepozyt.

§ 2. Kanonicy uczestniczą w procesji Bożego Ciała w kościele kolegiackim w liczbie ustalonej przez Prepozyta.

§ 3. Prepozyt może zaprosić do uczestnictwa w powyższych uroczystościach Kanoni­ków Honorowych.

Art. III

Prepozyt angażuje Kanoników, zarówno Gremialnych jak i Honorowych, do celebro­wania Nabożeństw oraz głoszenia słowa Bożego w Oktawie Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu.

 

Art. IV

Kanonicy, zarówno Gremialni jak i Honorowi, zaproszeni przez Prepozyta, głoszą słowo Boże w Kolegiacie Nowosądeckiej w następujące dni roku liturgicznego:

a) w uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja);

b) w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);

          c) uroczystość odpustową ku czci św. Małgorzaty Dz. M. (niedziela przed lub po 20 lipca).

Art. V

Kanonicy, zarówno Gremialni jak i Honorowi, włączają się aktywnie w nurt promo­cyjny czci Świętych i Błogosławionych diecezji tarnowskiej. Dlatego biorą czynny udział w uroczystościach odpustowych ku czci Bł. Kingi, Ksieni Starosądeckiej, organizowanych przez Rektorat kościoła klasztornego w Starym Sączu.

Art. VI

Wraz z Kanonikami Kapituły Katedralnej Kanonicy Kapituły Nowosądeckiej koncele­brują Eucharystię w rocznice prekonizacji Biskupa Diecezjalnego w Bazylice Katedralnej w Tarnowie

Art. VII

Na zaproszenie ośrodków duszpasterstwa inteligencji oraz robotników i rolników w Nowym Sączu Kanonicy wygłaszają prelekcje. Zaproszenia przyjmuje Prepozyt, który zwraca się z nimi do odnośnych Kanoników.

Art. VIII

§ 1. Kapituła wspiera w dostępny sobie sposób działalność Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie i zjednywa dla niego nowych członków. Np. Kanonicy wykorzystują do tego praktyczne zastosowania w głoszonych kazaniach itp.

§ 2. W miarę dysponowania środkami materialnymi Kapituła funduje stypendia na­ukowe dla ubogich i utalentowanych studentów teologii lub innych dyscyplin. Kandydatów do stypendiów ma prawo zgłaszać każdy z Kanoników, tak Gremialnych jak i Honorowych. Ostatecznego ich wyboru dokonuje, po gruntownej dyskusji, Kapituła w tajnym głosowaniu, zgodnie z art. XII Statutu.

                            

Art. IX

§ 1. Na posiedzenie Kapituły w dniu 6 sierpnia Prepozyt zaprasza Kanoników Hono­rowych.

§ 2. Prepozyt Kapituły przekazuje Kanonikom Honorowym sprawozdanie dotyczące ważniejszych spraw będących przedmiotem poszczególnych posiedzeń Kapituły.

Art. X

W instalacji nowych Kanoników Kapituły bierze udział cała Kapituła. Instalacja od­bywa się według regulaminu obrzędu zastosowanego podczas pierwszej instalacji ogólnej w dniu 29 grudnia 1996 r., tj. po reerekcji Kapituły.

Art. XI

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Biskupa Diecezjalnego (Statut, art. XVI, § 3).

 
Tarnów, dnia 12 czerwca 1997 r.

 

+ Józef  Życiński

 

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 • Transmisja na żywo

   

   

  Z POWODU PRAC REMONTOWYCH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PRZERWY W TRANSMISJI.

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

   

 • Pielgrzymki

   

  Pielgrzymka Camino Portugues 

  z wizytą w Fatimie
  17 - 26.06.2
  024 r.

   

         

   

   

   

   

   

 • Fundacja Św. Małgorzaty przy Bazylice w Nowym Sączu

   

  Fundacja Św. Małgorzaty  

  przy Bazylice w Nowym Sączu

  Pl. Kolegiacki 1

  33-300 Nowy Sącz

  Konto:

  78 8805 0009 0048 6010 2000 0010

  REGON: 387788672;  NIP: 734 358 97 63

  Numer KRS: 0000870443

   

   

 • Msze Święte

   

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200,

  1400,1700, 1900,

  (lipiec-sierpień - 2100)

  Msza św. trydencka - 1530 

  (w Wielkim Poście - 2000)

   

   DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1800 

  (w ciągu roku poza adwentem)

   

  600, 700, 730, 800, 900, 1800 (w adwencie)

   

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1800

   

  RORATY:

  600, 1800 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  (sprawdź w ogłoszeniach)

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1800

   

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

   

  Dni powszednie
  600-1100 i 1500-1830

  Lipiec/Sierpień

  600-1100 i 1700-1830

   

   

 • KANCELARIA PARAFIALNA

  czynna
  od poniedziałku do piątku

  900-1100 i 1700-1800

   

  Telefon: 785 629 619

   

  w sprawach pilnych

  ( tj. do chorego i w sprawie pogrzebu)

  o każdej porze

   

  (pozostałe sprawy prosimy załatwiać
  w godzinach pracy kancelarii)

   

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

   Intencje na Nowennę można składać

  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Adoracja

   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

   

 • Nabożeństwo ku czci św. Małgorzaty

  Wtorek
  1745 

  Modlimy się w intencji naszego miasta, mieszkańców i włodarzy
  a także w intencji matek oczekujących potomstwa

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Msza Św. w nadwyczajnej formie rytu rzymskiego

   Niedziela godz. 15.30

  (w Wielkim Poście o godz. 20.00)

 • Msze święte z chórem Veraicon

  Zapraszamy na wspólne celebrowanie Eucharystii w oprawie muzycznej chóru Veraicon. Każdy ostatni piątek miesiąca na Mszy świętej o godz. 18.00

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna

   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

   rejestracja i umawianie wizyt:

  tel. 14 - 692-02-93

 • Poradnia Prawno - Kanoniczna

  Poradnia Prawno - Kanoniczna

  przy Bazylice św. Małgorzaty

  w Nowym Sączu,


  (w poniedziałki, godz. 9.00-13.00).


  Termin spotkania należy wcześniej umówić drogą e-mailową: sad_diec4@diecezja.tarnow.pl

   

  Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.

 • Ważne linki

     

   

   

 • INFORMATION

    

 • Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  Telefon: 785 629 619

  w sprawach pilnych ( tj. do chorego i w sprawie pogrzebu) o każdej porze

   

  (pozostałe sprawy prosimy załatwiać w godzinach pracy kancelarii:

  poniedziałek-piątek godz. 9.00-11.00, 17.00-18.00)


  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

   

  (konto na działalność charytatywną Parafialnego Oddziału Caritas)
  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 55 8805 0009 0000 5728 2017 0002

  Ks. Proboszcz Ks. dr Jerzy Jurkiewicz - tel. 18 4485846

   

  Ks. mgr Tomasz Biernat                          -  tel. 184485836

  Ks. mgr Sylwester Pustułka                     - tel. 184485835

  Ks. mgr Rafał Główczyk                            - tel. 184485837

  Ks. mgr lic. Paweł Urbaś                          - tel. 184485833

  Ks. mgr Piotr Mączka                                - tel. 184485841

  Ks. mgr Paweł Zawiślan                           - tel. 184485839

  Ks. mgr Tadeusz Machniewicz                  - tel. 184485842

   

  Ks. Kamil Wróbel - kapelan szpitala        tel. 18 448 58 38